Segona pública subhasta del domini útil d’unes unitats immobiliàries situades a l’edifici “Grizzli”, situat a la parròquia d’Encamp al poble del Pas de la Casa.

Edicte de 22-5-2023 pel qual es convoca la segona pública subhasta del domini útil d’unes unitats immobiliàries situades a l’edifici “Grizzli”, situat a la parròquia d’Encamp al poble del Pas de la Casa.

 
Accedir al contingut del BOPA


Copyright © 2023 Powered by KMK