Segona p˙blica subhasta d’unes unitats immobiliÓries que formen part de l’Edifici └ries, ubicat a Sispony, parr˛quia de la Massana

Edicte del 8-5-2023 pel qual s’anuncia la realització de la segona pública subhasta d’unes unitats immobiliàries que formen part de l’Edifici Àries, ubicat a Sispony, parròquia de la Massana

Accedir al contingut del
BOPA


Copyright © 2023 Powered by KMK