Primera pública subhasta de quatre accions de la societat mercantil andorrana Gasolinera Pas de la Casa, SA (GASOPAS).

Edicte del 22-6-2020, pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de quatre accions de la societat mercantil andorrana Gasolinera Pas de la Casa, SA (GASOPAS).          

Accedir al BOPA


Copyright © 2020 Powered by KMK