Primera pública subhasta del domini útil de l’apartament 1r. 14è de l’edifici Sporting radicat al Carrer Sant Jordi, 6 del Pas de la Casa, parròquia d’Encamp.

Edicte del 15-6-2020, pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta del domini útil de l’apartament 1r. 14è de l’edifici Sporting radicat al Carrer Sant Jordi, 6 del Pas de la Casa, parròquia d’Encamp.

Accedir al BOPA
Accedir al BOPA per CORRECCIÓ D'ERRATA


Copyright © 2020 Powered by KMK