Primera pública subhasta de la parcel·la de terreny, sobre la qual es troba bastit un hotel conegut per Hotel Confort, a la partida Bordes d’Envalira de Canillo i el terreny adjacent.

Edicte del 15-6-2020, pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de la parcel·la de terreny sobre la qual es troba bastit un hotel conegut per Hotel Confort, a la partida Bordes d’Envalira de Canillo i el terreny adjacent.

Accedir al BOPA
Accedir al BOPA per CORRECCIÓ D'ERRATA


Copyright © 2020 Powered by KMK