Segona pública subhasta de diversos productes de parafarmàcia en el marc dels béns que provenen de la fallida de la societat Laboratoris Andopharm, SAU.

Edicte de 22-06-2020, pel qual es convoca la realització de la segona pública subhasta de diversos productes de parafarmàcia en el marc dels béns que provenen de la fallida de la societat Laboratoris Andopharm, SAU.

Accedir al contingut al
BOPA.    


Copyright © 2020 Powered by KMK